Vragenlijst psychologische flexibiliteit

Deze vragenlijst ProSocial helpt om te kijken hoe het ervoor staat met de principes en psychologische flexibiliteit in een groep. De uitslag is een mooie start om de principes verder uit te leggen aan de groep of om met elkaar de discussie te voeren over de principes van ProSocial.

Waar staat jouw groep?

Wat maakt dat het ene groepslid vindt dat het met dat principe wel goed gaat en iemand anders er een andere mening over heeft? Hoe kijken we naar het groepsfunctioneren?

Alle groepsleden vullen de vragenlijst in. Het is vaak prettig om dat (enigszins) anoniem te doen. Doe het digitaal (met bijvoorbeeld Google Forms of Mentimeter) of gewoon op papier en gebruik het spinnenweb om meer inzicht te krijgen.  Maak de resultaten (anoniem) zichtbaar voor iedereen. Je kunt de vragenlijst trouwens ook goed gebruiken om de principes verder mee toe te lichten. Bespreek bijvoorbeeld de uitkomsten en leg direct uit wat de principes zijn die bij de vragen horen. Na enkele maanden kan de lijst nog eens ingevuld worden om te kijken hoe het ervoor staat en te bepalen welk principe nu relevant is om op te pakken.

Lees de stellingen door en geef aan in hoeverre je het ermee eens bent voor je groep. Geef elke stelling een score van 1 (heel erg oneens) tot 7 (heel erg mee eens). 4 is neutraal. Zo kun je zien je waar jouw groep staat ten opzichte van de principes van ProSocial en psychologische flexibiliteit.

Stellingen

  1. Deze groep heeft een gedeelde identiteit en een gemeenschappelijk doel (purpose).
  2. Binnen de groep is een eerlijke beloning en waardering voor de geleverde inzet.
  3. De groepsleden worden betrokken bij het nemen van beslissingen over de werkwijze van de groep.
  4. Groepsleden zijn op de hoogte van wat anderen in de groep doen.
  5. Als iemand zich in deze groep op een manier gedraagt die niet nuttig of storend is, spreken wij elkaar hierop aan om dit gedrag te ontmoedigen.
  6. Als iemand zich in deze groep behulpzaam of meewerkend gedraagt, reageren mensen gepast om dat gedrag te bevorderen.
  7. In deze groep worden conflicten snel en eerlijk opgelost.
  8. Deze groep heeft de bevoegdheid om zelf keuzes te maken over de voorgaande principes zonder grote inmenging van buiten de groep.
  9. Deze groep heeft goede samenwerkingsrelaties met andere groepen.
  10. Deze groep is in staat om te leren en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Er is geen pdf plugin, maar kunt het pdf bestand downloaden.

Download ProSocial-vragenlijst

Download het spinnenweb