Opleiding Teamkracht met ProSocial 

Wil je zelf leren hoe je dit gedachtengoed kan toepassen in een team?

We hebben een mooie compacte training gemaakt waarin alle aspecten aan bod komen en waar je de vaardigheden oefent om een groep te begeleiden. 

Wat lev­ert het je op?

  • Na afloop ben je in staat om een team te begelei­den naar een meer effec­tieve en pret­tige wijze van samenwerken.
  • Het team zal meer vei­ligheid en werk­plezier ervaren waar­door er min­der verzuim is en de effec­tiviteit verbetert.
  • Snelle con­flictbe­mid­del­ing, opti­male autonomie en gevoel van verbind­ing zor­gen voor een flo­r­erend team.

Waar gaan we mee aan de slag?

  • De the­o­retis­che achter­grond van ProSo­cial — Teamkracht.
  • Waarom ken­nis van de evo­lu­tie belan­grijk is als basis voor ProSo­cial. Wat is Mul­ti­level Selection?
  • De acht ken­merken van een effec­tief team waar­voor Eli­nor Ostrom in 2009 de Nobel­prijs ontving.
  • ACT (Accep­tatie & Com­mit­ment Train­ing) is behulpzaam voor het ontwikke­len van de psy­chol­o­gis­che flex­i­biliteit die nodig is om keuzes te maken die goed zijn voor het indi­vidu én het team.
  • Je leert werken met de ACT– matrix om het boven­staande te gebruiken in groepen.

Naast de the­o­rie krijg je oefenin­gen om zelf in een kleine groep toe te passen.

Voor wie is de training?

Man­agers, lei­d­inggeven­den, adviseurs, team­coaches en iedereen die in of met groepen/​teams werkt.

Aan­tal deelnemers

Er kun­nen max­i­maal 14 deel­ne­mers meedoen.

Duur: 3 hele dagen

Matthijs en Jenny geven eenmalig SAMEN de opleiding in Leiden (in de buurt van het centraal station).

Data: donderdag 16 mei, 30 mei, 27 juni. Op donderdag 13 juni is een online begeleide intervisiesessie (9:00 - 11:00)

In het najaar geeft Jenny deze opleiding in Groningen.

Data: 19 september en 3 en 17 oktober 2024.

Kosten: 875,- inclusief lunch, boek en materialen. 

Aanmelden:
 https://​www​.msteen​eveld​.nl/​p​r​o​s​o​c​i​a​l​/ of  www.bamboe-ACT.nl
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Wat verwachten we van jou?

Dat je aan­wezig bent bij de bijeenkom­sten en oefenin­gen doet met een team. De laat­ste bijeenkomst geef je een pre­sen­tatie over een casus met jouw team.