Recensie New Financial Forum

De komende jaren zullen we een omslag zien in Nederland, en eigenlijk in de hele Westerse samenleving, omdat we opnieuw de kleine groep, de communiteit, ofwel de commons zullen ontdekken. Niet de nationale overheid, of zelfs maar de gemeente, zullen het belang van de burger behartigen, maar de burgers zullen onderling elkaar opzoeken en vorm geven aan zaken als energietransitie, gezondheidszorg, wonen en werken, etc. Die ommekeer — die nogmaals, teruggaat op oude structuren in de samenleving, denk aan het begrip nabuurschap — zal ook helpen om de samenleving weer ‘behapbaar’ te maken. En ons helpen de vraag te stellen: in welke samenleving willen we wonen met elkaar? 

Maar om een common te ondersteunen, om de plannen goed uit te lijnen, om realisatie van alle idealistische plannen te borgen, is een goed bestuur nodig. Precies zoals Pieter Omtzigt met zijn Nieuw Sociaal Contract ons dat nu voorhoudt. En een goed bestuur is geen sinecure. Dat is lastig. Gelukkig helpen de auteurs Jenny Blaauwbroek en Matthijs Steeneveld daarbij met hun boek ‘Teamkracht met ProSocial’.

ProSocial is een methode om inzichtelijk te maken wat er nodig is, hoe er te komen, wie daarin mee te nemen en te belonen en het resultaat samen te vieren. 

Het boek volgt verder dit schema en geeft goede guidelines hoe je het kunt inzetten met de groep waarmee je werkt. Daar is het nodige geduld bij nodig, zeker als het gaat om idealisme en emoties. Waarom schrijf ik dit?

Opvallend veel groepswerk gaat ten onder aan de innerlijke drang om de wereld een beetje beter te maken en daar samen aan te werken. Het ego speelt dan wel een rolletje mee in dat verhaal. Net als de vele emoties als anderen even niet doen wat jij denkt dat nodig is. Op zulke momenten heb je echt een tool nodig om helder te blijven. Niet voor niets is in het boek ook het idee van ACT verwerkt. ACT staat voor Acceptatie en Commitment Training en heeft als uitgangspunt dat er meer is dan onze gevoelens, denken. En ons fysiek zou ik daarbij willen aansluiten, iets dat ik geleerd heb bij mijn studie Psychosynthese. Want in ons lichaam, ons fysiek, zitten ook verborgen verledens opgeslagen, net als in ons gevoel en denken, dat in de weg kan gaan zitten voor een heldere samenwerking. Het geheel van ACT binnen het model van ProSocial is goed uitgelegd in het hoofdstuk ‘Psychologische flexibiliteit met de ACT-matrix’.

“Juich niet te hard voor de spits die met een egoïstische actie scoort, vooral voor de spelers die door onbaatzuchtig samenspel een geweldige prestatie leveren.”

Alles dat ons, in groepen en in commons, gaat helpen om samen aan oplossingen te werken, is hard nodig Ik denk dat het idee van ProSocial (gecombineerd met ACT) mooie inzichten geeft. Dan heb je met dit boek van Jenny Blaauwbroek en Matthijs Steeneveld een goede gids te pakken.

Ron van Es — mentor, spreker, schrijver & maker bij School for Purpose Leadership